LỊCH 2011

THÀNH VIÊN

ĐỐI TÁC


Tin tức & sự kiện
 • BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016

  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2016 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ...........

 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2016

  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016....

 • Thông tin tuyển dụng

  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........

 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2016

  Công ty CP Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ra Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016 và thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2016....

   

 • NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM

  Nghị quyết hội đồng quản trị công ty cổ phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS)  v/v Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên 2016....

THÔNG TIN GIAO THÔNG VẬN TẢI
  Thông tin tuyển dụng [ 22.03.2016 20:46]
  Công ty Cổ Phần Giao Nhận Kho Vận Ngoại Thương Việt Nam ( VINATRANS ) thành lập từ năm 1975, là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực giao nhận Logistics tại Việt Nam.Hiện nay, để đáp ứng nhu cầu phát triển kinh doanh công ty cần tuyển thêm nhân viên sales  ........ Xem chi tiết
Thông tin tuyển dụng [15.03.2013 10:15]
Lễ trao tặng Huy hiệu Đảng và công bố Quyết định đổi tên Đảng bộ Cơ quan Bộ GTVT [02.06.2011 14:59]
Bộ GTVT công bố Bộ thủ tục hành chính [14.08.2009 17:21]
TIN TỨC DÀNH CHO CỔ ĐÔNG
  NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/V CHIA CỔ TỨC 2015 VÀ NGÀY ĐKCC THỰC HIỆN QUYỀN CHIA CỔ TỨC 2015
 

-          -  Nghị quyết HĐQT v/v chia cổ tức 2015

-          - Thông báo ngày ĐKCC thực hiền quyền chia cổ tức 2015

Xem chi tiết
 BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 VÀ NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2016 [25.03.2016 05:03]
 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2016 [22.03.2016 20:53]
 UBCKNN CHẤP THUẬN GIA HẠN THỜI GIAN CÔNG BỐ BCTC TRONG NĂM TÀI CHÍNH 2016 [21.03.2016 04:55]
 NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM VỀ VIỆC TỔ CHỨC ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2016 VÀ THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐHCĐ NĂM 2016 [02.03.2016 03:44]
  TUYỂN DỤNG  

Thông báo tuyển dụng


  HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG  

  Lượt truy cập  
 Online 002
 Hits 000970765

  TIỆN ÍCH  
Liên kết web

406 Nguyễn Tất Thành ,Phường 18,Quận 4,TP.Hồ Chí Minh
Điện thoại: (84 - 8)   3 941 4919 Fax: (84 - 8)   3 940 4770
E-mail: vinatrans.mngt@vinatrans.com.vn
copyright © 2009VINATRANS. All rights rerserved
Design by vihan